Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej”

Kwota zebrana: 0,00 złCzym się zajmujemy?

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej od ponad 5 lat prowadzi działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wspiera zarówno młodych ludzi, jak i rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i specjalistów otoczenia szkolnego. Do tej pory z naszego wsparcia skorzystało: ponad 65 000 dzieci i młodzieży, 40 000 nauczycieli, 12 000 rodziców. Tylko w okresie październik- grudzień 2019 roku z wsparcia naszych 66 specjalistów skorzystało 7348 osób, a 180 szkół rozpoczęło przygotowanie do otwarcia klubów wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Nasz cel

Otwarcie darmowej poradni zdrowia psychicznego ma na celu zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży w całej Polsce oraz dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

W ramach poradni będzie można skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji świadczonych przez:

  • psychiatrów
  • psychologów
  • terapeutów
  • pedagogów
  • edukatorów
  • terapeutów uzależnień
  • lekarzy
  • prawników

Forma on-line umożliwi dotarcie z profesjonalnym wsparciem do każdego miejsca w Polsce, także do małych miejscowości, gdzie dostęp do specjalistycznej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej może być utrudniony. Pomoc będzie świadczona bezpłatnie i z utrzymaniem najwyższych standardów.