Fundacja Pro AperteKutno


Cel zbiórki:

Budowa Centrum Terapeutycznego w Kutnie

Kwota zebrana: 0,00 złCzym się zajmujemy?

Fundacja Pro Aperte od 2018 zajmuje się działaniami wspomagającymi osoby, u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe, odmienny wariant rozwojowy i dysfunkcje. Wspieramy osoby niepełnosprawne, głównie dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu.  Niesiemy profesjonalną pomoc i opiekę, a przede wszystkim terapie. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy terapeutyczny punkt przedszkolny ToTu, świetlice terapeutyczną „Sensorek” oraz mobilną świetlicę terapeutyczną.

Nasz cel

Celem zbiórki jest budowa Centrum Terapeutycznego w Kutnie.

Wstępnym etapem budowy Centrum Terapeutycznego w Kutnie jest zakup ziemi. Pierwsze w Kutnie Centrum Terapeutyczne swoją ofertę kierować będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe, odmienny wariant rozwojowy, dysfunkcje i niepełnosprawności. W Centrum Terapeutycznym będą mieścić się sale terapeutyczno- rehabilitacyjne wraz z basenem, przedszkole, szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem oraz sala zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. 

Kontakt

Fundacja Pro Aperte
ul. Stanisława Staszica 7
99-300 Kutno

Świetlica Terapeutyczna „Sensorek” i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu”
99-300 Kutno
ul. Sienkiewicza 40

fundacja@proaperte.pl

Partnerzy:

                                   

 

         

                                                   

 
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pro Aperte z siedzibą w Kutnie przy ul. Staszica 7, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000749096, REGON 381432023, NIP  7752661311

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Przemysław Saczuk, tel. 605724035,
  e-mail: fundacja@proaperte.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania
  zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz
  art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą
  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
  osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa
  Urzędu Danych Osobowych.