Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

Kwota zebrana: 0,00 złKim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową, która reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powstało w 1995 roku. Obecnie zrzesza 123 członków, posiada status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy jedyną organizacją na terenie powiatu staszowskiego zajmującą się dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 W ramach Koła prowadzimy:

– Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
– Niepubliczne Przedszkole ,,Promyk Słońca” dla dzieci dotkniętych autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz problemami wzroku i słuchu
– Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
– Wczesne Wspomaganie Rozwoju
– Klub Terapeutyczny
– Mieszkanie Treningowe

W marcu 2019 roku został oddany do użytku nowy obiekt w Kurozwękach, w którym mieści się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Klub Terapeutyczny.

Nasz cel

Dzięki udziałowi w Kilometrach Dobra, pragniemy wybudować altanę ogrodową ze ścieżkami rekreacyjnymi, przeznaczoną dla 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Umożliwi to prowadzenie zajęć terapeutycznych, rekreacyjnych i integracyjnych na świeżym powietrzu.

Partnerzy:

                              Burmistrz Miasta i Gminy Staszów             Starosta Staszowski