Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym”SPONiA – Węgrów”Węgrów


Cel zbiórki:

Organizacja turnusu terapeutycznego

Kwota zebrana: 0,00 złCzym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” jest organizacją pozarządową non-profit. Od 12 lat zajmujemy się osobami z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem, zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi. „SPONiA-Węgrów” zrzesza coraz szerszą grupę wykwalifikowanych
oraz wrażliwych osób, zaangażowanych wolontariuszy mających wspólne cele i zainteresowania.

Nasz cel

Przyświeca nam jeden główny cel jakim jest wsparcie i pomoc naszym podopiecznym oraz ich rodzinom w procesie rehabilitacji i terapii. Ważną rolę w kompleksowym wsparciu pełni cała rodzina, która otrzymuje pomoc dostosowaną do ich potrzeb.

Kolejnym naszym krokiem we wsparciu rodziny jest zorganizowanie obozu lub turnusu terapeutycznego z uwzględnieniem naturalnych aktywności dzieci i osób z niepełnosprawnością. Planujemy zorganizować różnorodne atrakcyjne zajęcia nie tylko terapeutyczne czy rehabilitacyjne, ale także dać szansę na zdobycie nowych doświadczeń  w najbliższym otoczeniu jak również podczas zorganizowanych wyjazdów. Zakładamy dużą efektywność prowadzonego wsparcia terapeutycznego połączonego z aktywnie spędzonym czasem i podejmowaniem różnych wyzwań społecznych przez naszych podopiecznych pod okiem specjalistów. To właśnie na ten cel będziemy zbierać środki w 8. edycji Kampanii. Nasza organizacja już po raz trzeci bierze udział w akcji Kilometry Dobra. Dzięki naszym darczyńcom i przyjaciołom osiągnęliśmy już liczne sukcesy, ale potrzeby osób z niepełnosprawnością, które są pod naszą opieką są nadal duże. Dziękujemy za dobro, serce i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Mamy nadzieję, że w tej edycji wspólnymi siłami zdobędziemy kolejny szczyt.  Udział naszych podopiecznych w obozie/turnusie terapeutycznym  da im szansę na lepsze codzienne funkcjonowanie oraz uśmiech

Parterzy:

                                                     

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.