Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kwota zebrana: 0,00 złKim jesteśmy?

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją rodziców i przyjaciół osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działamy od 1963 roku i obecnie zrzeszamy około 500 rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Jako Stowarzyszenie dbamy o to, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymywały wsparcie w rozwoju, nie były wykluczane z życia społecznego i publicznego. Dbamy o ich godne życie, ciągłe kształcenie, wspieramy ich zaradność, a także pomagamy odkryć mocne strony i zainteresowania. Pokazujemy światu, że otwartość, szczerość i uczciwość, jaką często wyróżniają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną, może być dla osób w pełni sprawnych przykładem do naśladowania, a z pewnością przyczynkiem do głębszej refleksji nad naszym życiem i jego wartością.

Nasz cel

Chcemy otworzyć kolejną placówkę rehabilitacyjno-terapeutyczną. Środki zebrane w kampanii Kilometry Dobra zostaną przeznaczone na remont budynku.

Kontakt

Warszawskie Koło PSONI
Ogrodowa 55/84
00-873 Warszawa

zk.warszawa@psoni.org.pl