Wpłać na biegZgłoszenie jako uczestnik indywidualny

Zgłoszenie jako drużyna (imię, nazwisko, email, telefon lidera drużyny)

Wpisz imię i nazwisko każdego członka drużyny w osobnej linii, można dodać pseudonim lub inne dane
Cel wsparcia: Rozbudowa placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane/chronione