WpłaćBrak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Brak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Nie ujawniamy adresu email
Nie ujawniamy numeru telefonu
Cel wsparcia: Wykończenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Pomocy w Kosarzyskach